ÚVOD

GUMOVÉ TĚSNÍCÍ DESKY, PODLAHOVÉ PRYŽE

DOPRAVNÍKOVÉ PÁSY

GUMOVÉ HADICE SEMPERIT

PROTISKLUZOVÁ PODLAHOVINA

PODLAHOVÉ ROŠTY

SILIKONOVÉ HADICE A TĚSNÍCÍ DESKY

DOPRAVNÍKOVÉ VÁLEČKY

KONTAKT


úvod ...  dopravníkové pásy ...  SEMPERITMožnost použití ve všech oblastech.
SEMPERIT/SFTB dodává kompletní řady výkonných dopravních pásů, které odpovídají specifickým požadavkům nejrůznějších úkolů a činností. V každé řadě pásů je k dispozici široká škála pásových konstrukcí a krycích desek, povrchových úprav a zvláštních provedení, takže výpočet a výběr dopravního pásu lze upravit na odpovídající vlastnosti dopravovaného materiálu, provozní charakteristiky a zařízení jakož i na odpovídající rychlost pásu a dopravované množství.


TRANSPLY TRANSEB MULTITRANS FLEXIBELT BERGACIER/METALCORD

Doprava neutrálních sypkých materiálů ve studeném stavu při normálním namáhání.

Doprava neutrálních sypkých materiálů ve studeném stavu v nejdrsnějších podmínkách v těžebních zařízeních a úpravnách ve zpracovatelském průmyslu.

Efektivní náhradní pás pro textilní vícevrstvé pásy pro drsné podmínky použití. 

Doprava abrazivních substrátů ve studeném stavu v nedrsnějších podmínkách ve velkých zařízeních.

       
TRANSCHOC/RIP-STOP/TRANSTRAC TRANSPROFIL TRANSLEV TRANSOIL

Doprava při nadměrně tvrdém namáhání, vynikající odolnost vůči působení nárazů popř. proražení a nebezpečí vzniku podélných trhlin, doporučuje se pro pojízdná drtící zařízení, korečková rypadla, vynášecí zařízení ze zásobníků std.

Vybavení stoupajících zařízení k šikmé dopravě sypkých popř. kusových materiálů do 45°.

Doprava studených, horkých a mastných sypkých materiálů na kolmých nebo příkře stoupajících korečkových elevátorech. 

Doprava látek s obsahem oleje nebo tuků popř. produktů nasycených olejem nebo tukem, zejména produktů s uhlovodíky, rostlinnými nebo živočišnými tuky, minerálními oleji, rozpouštědly, zředěnými kyselinami atd.

       
TRANSTHERM TRANSUNIT AUTOSTABLE METAL TRANSWOOD

Doprava horkých materiálů (do 200° C, také s rozžhavenými ohnisky)

Horizontální popř. stoupající doprava kusových materiálů s plochým vedením na nosných kladkách nebo vodící desce, mimo jiné v gumárenském průmyslu.  

Pro nasazení v zařízeních, kde dochází k problémům s nesouměrným chodem: reverzní provoz, vratné dopravníky, vysouvací pásy atd.

Doprava dřeva a vedlejších výrobků v lesnických provozech, pilách, papírnách, nábytkářském průmyslu atd. 

       
TRANSRIGID      
     

Pás s příčným vyztužením pro použití s podpěrami a vysokými okrajovými lištami (pás skříňového průřezu) s neprofilovaným povrchem (kryt sila) 

 

 

 

     
úvod ...  dopravníkové pásy ...  SEMPERIT  
© 2012 - 2014 Dopravníkové pásy - Adac s.r.o.