ÚVOD

GUMOVÉ TĚSNÍCÍ DESKY, PODLAHOVÉ PRYŽE

DOPRAVNÍKOVÉ PÁSY

GUMOVÉ HADICE SEMPERIT

PROTISKLUZOVÁ PODLAHOVINA

PODLAHOVÉ ROŠTY

SILIKONOVÉ HADICE A TĚSNÍCÍ DESKY

DOPRAVNÍKOVÉ VÁLEČKY

KONTAKT


PODLAHOVÉ ROŠTY

"SP" - ODPOROVĚ SVAŘOVANÉ ROŠTY

Odporově svařované rošty jsou označovány jako "SP" z německého "Schweißpreß". Tzv. "SP" rošty jsou vyráběny dle normy DIN 24537. Tyto rošty jsou tvořeny nosným páskem a zkouceným čtyřhranem - rozpěrným prutem, který je do nosných pásků z ocele pod tlakem zavařen. Nosnými prvky jsou tedy ocelové pásky a zavařený rozpěrný prut (kroucený čtyřhran) zajišťuje jejich strukturu v určité osové rozteči, která se dle nastavení výrobní linky může měnit podle možností výrobního zařízení nebo normy. Tento typ roštů může být dodáván jak nelemovaný, tak lemovaný. Rošty tohoto typu mají všestranné použití především v průmyslové a energetické výstavbě a jejich velkou výhodou je možnost tvarových a rozměrových úprav na místě montáže i bez následného dodatečného lemování, přestože dle normy RAL GZ-638 musí být každý výřez (zásah do roštu) začištěn lemovacím páskem (neplatí pro zkracování v nosné délce nebo šířce roštu).

OSOVÉ ROZTEČE OK - MOŽNOSTI

Varianty osových roztečí nosných pásků

A = 20,77 mm; 23,69 mm; 30,15mm; 34,3 mm; 41,45 mm;

Varianty osových roztečí rozpěrných prutů

B = 19,25 mm; 24 mm; 38,1 mm; 50,8 mm; 76,2 mm; 101,6 mm;

"SP" rošty jsou výše popsanou technologií výroby vyráběny v tzv. rohožích ("maty"), které mají základní rozměr v nenosné šíři 1 000 mm a v nosné délce 6 100 mm popř. 12 200 mm. Z těchto polotovarů jsou pak dalším technologickým postupem zhotovovány rošty konkrétních rozměrů a tvarů, které mohou být lemované nebo i nelemované.

POUŽITÍ:
 • Obslužné plošiny a lávky v průmyslové a energetické výstavbě
 • Pochozí plochy u potrubních tahů a nádrží
 • Chodníky mostů a lávek
 • Zakrytí kanálů a průlezů
 • Zakrytí sklepních světlíků
 • Čistící zóny v průmyslových i komerčních prostorách
 • Komínové lávky
 • Plošiny GSM vysílačů
"SP" - SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ

Odporově svařované schodišťové stupně jsou vyráběny dle normy DIN 24531 z "SP" rohoží ("maty") seřezáním na příslušný rozměr schodišťového stupně. Dále je tento na míru uřezaný rošt opatřen bočnicemi s předvrtanými otvory pro uchycení ke konstrukci a bezpečnostní protiskluzovou nášlapnou hranou. Veškeré svary jsou začištěny a obroušeny, aby nedošlo ke zranění při manipulaci a montáži schodišťových stupňů.
Schodišťové stupně mohou mít různé délky a různé šířky. Pro jinou šíři stupně než je uvedena výše je však nutno zhotovovat nové bočnice, popř. přizpůsobovat stávající a toto nese s sebou zvýšené náklady, které se promítají do ceny schodišťového stupně. Proto je třeba vždy již při projektování stavby vycházet z výše uvedených šířek a těchto se v maximální možné míře držet.
Co se týče délky, není pro zhotovení stupně žádné omezení, pouze statické. Mezi atypické schodišťové stupně je možno zařadit i rošty, které jsou opatřeny protiskluzovou nášlapnou hranou, jsou uloženy v rámech a mají funkci schodišťového stupně.
 

"P" - PRESOVANÉ ROŠTY

Presované rošty jsou označovány jako "P" z německého "Preß". Tzv. "P" rošty jsou vyráběny dle normy DIN 24537. Tyto rošty jsou tvořeny nosným páskem a rozpěrným páskem, který je do předem vyseknutých drážek v nosném pásku pod určitým tlakem vtlačen. Nosnými prvky jsou tedy nosné pásky a rozpěrný pásek zajišťuje jejich strukturu v určité osové rozteči a částečně napomáhá k rozložení zatížení, které v daném místě na rošt působí. Výseky v nosném pásku jsou ve tvaru S, X nebo Y a v momentě, kdy dochází k vtlačení rozpěrných pásků do nosných, je rozpěrný pásek v místě spoje s nosným páskem částečně deformován. Touto deformací je zajištěna určitá pevnost spoje, a proto není nutno tento spoj následně svařovat. "P" rošty mají všeobecné použití jak v průmyslu a energetice, tak především v architektuře, kde se používají jako např. sluneční clony na administrativních budovách, jako čistící zóny ve vchodech do budov, jako součást fasády budov, jako podhledy atd.
 

OSOVÉ ROZTEČE OK - MOŽNOSTI

Presované rošty se vyznačují oproti "SP" roštům velkou variabilitou ok a nosných pásků, kdy nejmenší oko může být 11,11 x 11,11 mm při nejslabším nosném pásku 20 x 2 mm. Naproti tomu je možno dodat největší oko 66,66 x 66,66 mm při nejsilnějším nosném pásku 120 x 5 mm.

Varianty osových roztečí nosných pásků

A = násobek 11,11 mm

Varianty osových roztečí rozpěrných prutů

B = násobek 11,11 mm

"P" rošty se vzhledem k technologii výroby zhotovují vždy na konkrétní rozměr a tudíž je při výrobě tohoto roštu minimalizován odpad, zatímco u "SP" roštů tomu tak není.

POUŽITÍ:

 • Slunolamy na administrativních budovách
 • Obslužné lávky tvořící součást fasády budov
 • Čistící zóny v průmyslových i komerčních prostorách
 • Zakrytí sklepních světlíků a komínové lávky
 • Obslužné plošiny a lávky v průmyslové a energetické výstavbě
 • Pochozí plochy u potrubních tahů a nádrží
 • Chodníky mostů a lávek
 • Zakrytí kanálů a průlezů
 • Plošiny GSM vysílačů
"P" - SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ

Presované schodišťové stupně jsou vyráběny dle normy DIN 24531. Základ schodišťového stupně tvoří presovaný rošt, který je vždy zhotovován na míru - na konkrétní rozměr schodišťového stupně. Dále je tento na míru vyrobený podlahový rošt opatřen bočnicemi s předvrtanými otvory pro uchycení ke konstrukci a bezpečnostní protiskluzovou nášlapnou hranou. Veškeré svary jsou začištěny a obroušeny, aby nedošlo ke zranění při manipulaci a montáži schodišťových stupňů.
Schodišťové stupně mohou mít různé délky a různé šířky. Pro jinou šíři stupně než je uvedena výše je však nutno zhotovovat nové bočnice, popř. přizpůsobovat stávající a toto nese s sebou zvýšené náklady, které se promítají do ceny schodišťového stupně. Proto je třeba vždy již při projektování stavby vycházet z výše uvedených šířek a těchto se v maximální možné míře držet.
Co se týče délky, není pro zhotovení stupně žádné omezení, pouze statické. Mezi atypické schodišťové stupně je možno zařadit i rošty, které jsou opatřeny protiskluzovou nášlapnou hranou, jsou uloženy v rámech a mají funkci schodišťového stupně.  
© 2012 -2014 Dopravníkové pásy - Adac s.r.o.